Yasal Dökümanlar

Çerez Politikası

Genel Aydınlatma Metni

İş Başvurusu Aydınlatma Metni

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu politika Punch BBDO Reklamcılık Ve İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (‘bundan böyle “PUNCHBBDO” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak,www.bbdo.com.trsitesi (“SİTE”), sitenin uzantılarında, uygulamalarınız yahut dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrim içi ve çevrimdışı mecralarınızı (anılan tüm mecralar birlikte “ORTAM” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimizi geliştirmek için bir takım teknolojilerden ( “ÇEREZLER”) faydalanmaktayız.

Bu teknoloji kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KANUN”) olmak üzere tabi olduğumuz birincil ve ikincil mevzuatlara uygun şekil gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, ortamlara erişim esansında kullanılmakta olan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlemlerine dair sizlere bilgi vermektedir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamalarımızda hangi tür çerezleri kullanacağımız ve bu çerezleri nasıl kontrol edeceğimizi sizlere açıklamak isteriz.

Şirket olarak sitemizde çerezleri, gerekmesi durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini öncesinden sitemizde yayınlamak ve gerekli aydınlanmayı yapmak koşuluyla dilediğimiz an değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik, sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusundaki detaylı bilgilere; internet sitemizde yüklü Veri İşleme Politikaları Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu çerezler dışında kalan çerez ve diğer tanımlama teknolojilerinin kullanılması kapsamında işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin tercihlerinizi “Tercihler” sekmesine giriş yaparak belirleyebilir / değiştirebilir veya “Tamam” butonuna tıklayarak söz konusu teknolojilerin kullanılması suretiyle kişisel verilerinizin takip, izleme ve pazarlama başta olmak üzere Çerez Aydınlatma Metni’mizde belirtilen amaçlarla işlenmesine açık rızanızı verebilirsiniz.

Kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla toplanmakta olup, istediğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bulunan çerezleri silmeniz veya yeni çerezlerin kaydedilmesini/depolanmasını engelleyerek kişisel bilgilerinizin erişeme kapatılması mümkündür.

Kullanılan tarayıcıya göre değişkenlik göstermekle birlikte kabul edilen bir çerezin iptali/reddi bakımından aşağıdaki adımların izlenmesi mümkündür.

Google Chrome kullanıcıları bakımından;

“Ayarlar/Gelişmiş/ Gizlilik ve Güvenlik / Site Ayarları / Çerezler ve Site Verileri / Sitelerin Çerez verilerini Kaydetmelerine veya Okumalarına İzin Ver” seçeneklerinden yönetilebilmesi veya değiştirilebilmesi mümkündür.

“Ayarlar/Gelişmiş/ Gizlilik ve Güvenlik / Tarama Verilerini Temizle” seçeneklerinden depolanan çerezlerin iptali mümkündür.

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Çerezlerin tamamen engellenmesi durumunda web sitelerimiz düzgün çalışmayabilir.

KVKK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmesi buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacın ve bunların amacın uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlemiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde yapılan işlemi kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın gönderilmesini talep etme